Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji projektowej, architektonicznej oraz nadzór nad dokumentacją i projektem dla inwestycji pn.
Adaptacja nieużywanego budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej Tuczępy 36A

Pobierz dokument zapytania ofertowego klikając tutaj.


Informacja o wyborze oferty cenowej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia pt: Opracowanie dokumentacji projektowej, architektonicznej oraz nadzór nad dokumentacją i projektem dla inwestycji pn. Adaptacja nieużywanego budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej Tuczępy 36A, działka nr 288/2 w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców realizowanego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich , Osi piorytetowej 6. Rozwój miasta z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - RPSW.06.05.00.26-0050/17”

Pobierz dokumenty
Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Sprawdź jakie procedury stosujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo gości.

czytaj więcej ...